ZADZWOŃ +48 15 844 80 00
WYSZUKIWARKA:
Spawanie laserowe odlewów aluminiowych
Spawarki laserowe
Spawarka laserowa YAG
Usługi mikrospawania laserowego
Spawarka Vision
Mikrospawarka Vision
Mikrospawarka laserowa
Mikro-spawarki
Spawarki Vision

Aktualności

RODO

1.      KTO JEST ADMINISTRATOREM PANI/PANA DANYCH

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Multi – Instal Robert Tłuczewicz, NIP 865 000 75 54, REGON 830333147.

 

2.      W JAKIM CELU ZBIERAMY PANI/ PANA DANE?

 

A) Zawarcia umowy sprzedaży, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia,

B) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Multi - Instalu w szczególności obowiązków wynikających z przepisów podatkowych i księgowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia

C) prowadzenia działań marketingowych w szczególności przekazywania ( w tym na adres e-mail, telefonicznie) informacji handlowych, ofert, itp.- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia.

D) w celu zawierania umów, w których Administrator jest pośrednikiem (m.in. umowy kredytowe, leasingowe) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia.

 

3.      NA JAKIEJ PODSTAWIE PRZETWARZAMY PANI/PANA DANE?

 

Wszelkie zbierane przez Nas dane przetwarzane są zgodnie z celem, w jakim zostały zebrane oraz na podstawie właściwych przepisów prawa. Podstawą uprawniającą Nas do przetwarzania Twoich danych osobowych może być:

 

- Pani/Pana zgoda,

- zawarta umowa,

- obowiązek prawny,

- prawnie uzasadniony interes.

 

4.      JAKIE DANE OSOBOWE DOTYCZĄCE PANI/PANA WYKORZYSTUJEMY?

 

A) Dane identyfikacyjne (np. imię i nazwisko, narodowość, płeć)

B) Dane kontaktowe (np. adres pocztowy i adres e-mail, numer telefonu) 

C) Status podatkowy (np .identyfikator podatkowy, status podatkowy)

D) Informacje dotyczące wykształcenia i zatrudnienia (np. zatrudnienie, nazwa pracodawcy)

 

5.      KTO BĘDZIE ODBIORCĄ PANI/PANA DANYCH?

 

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą:

- pracownicy i współpracownicy Administratora,

- podmioty oferujące usługi finansowania zakupionych towarów,

- dystrybutorzy narzędzi, z którymi Administrator współpracuje,

- organy publiczne, organy ścigania w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami,

 - inni odbiorcy danych np. firmy kurierskie.

 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

 

6. JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZECHOWYWAĆ PANI/PANA DANE?

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności przez okres wskazany w przepisach podatkowych i rachunkowych. Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż 6 lat od zawarcia umowy sprzedaży.

 

7. PANI/PANA PRAWA

 

A) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

B) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.

 

Kontakt biuro@mikrospawarki.com